Foto 8 Dreiumme 2.jpg

Winkelcentrum Dreiumme

In 2000 zijn door IJsselhof Vastgoed in de gemeente Warnsveld de eerste stappen gezet voor de bouw van een nieuw winkelcentrum ter uitbreiding van het bestaande winkelgebied. IJsselhof Vastgoed heeft destijds WSP InfraOntwikkeling verzocht aan te schuiven om de civieltechnische uitwerking en coördinatie te verzorgen. Nadat door Bureau Van Droffelaar een eerste inrichtingsschets was getekend heeft WSP InfraOntwikkeling eind 2001 een budgetraming van de civiele werkzaamheden opgesteld voor IJsselhof Vastgoed ter toetsing van de haalbaarheid van het plan.

Begin 2004 is er een intentieovereenkomst gesloten tussen de gemeente Warnsveld en IJsselhof Vastgoed. De plannen waren nu zover gevorderd dat de noodzakelijke procedures konden worden opgestart. In de gemeente Warnsveld liep toen een herindelingprocedure waarbij de gemeente Warnsveld zou opgaan in de gemeente Zutphen. De gemeente had hierdoor weinig informatie beschikbaar om het plan civieltechnisch voor te bereiden.

 

WSP InfraOntwikkeling had in de voorfase van het plan al de nodige overleggen gevoerd met onder andere het waterschap en nutsbedrijven en veel projectgegevens verzameld en verwerkt. Dit was een belangrijke reden van de gemeente Warnsveld om een D&C-overeenkomst af te sluiten met ons. Met ondersteuning van Aveco de Bondt heeft WSP InfraOntwikkeling het project verder uitgewerkt in het uiteindelijk civiele ontwerp. De gemeentelijke herindeling en bezwaarprocedures hebben voor vertraging gezorgd, maar begin 2007 werden de werkzaamheden buiten uiteindelijk gestart.

 

Op de nieuwbouwlocatie waren een school, een bibliotheek en een kruisgebouw gesitueerd welke allereerst werden gesloopt. Na het verleggen van diverse kabels en leidingen is KWS Infra in opdracht van WSP InfraOntwikkeling gestart met het omleggen van de afwatering. Hiertoe werd eerst naast de sporthal een darmwandconstructie aangebracht door ELJA Beton- en Waterbouw (onderdeel van VolkerWessels) waarna KWS Infra het gehele gebied bouwrijp heeft gemaakt. De uiteindelijke oplevering van het gebied heeft gefaseerd plaatsgevonden, het  proces van het woonrijpmaken sloot hier naadloos op aan. Dit vergde wel de nodige overleggen met alle betrokken partijen (bewoners, winkeliers, gemeente en nutspartijen). De klant heeft het als zeer prettig ervaren dat een specialist als WSP InfraOntwikkeling dit gehele traject uit handen nam en alles van A tot Z coördineerde.