20190723-Watervilla's Friese Meren-6.jpg

Watervilla's

Op een unieke locatie, direct aan het open water van het Tjeukemeer, ontwikkelt Kontour Vastgoed een plan met 50 exclusieve recreatievilla’s in een waterrijke omgeving. Midden in het hart van het merengebied tussen de Friese meren en de meren rondom Giethoorn in de kop van Overijssel ongestoord genieten van ruimte, rust en water in combinatie met alle mogelijke watersportactiviteiten.

WSP InfraOntwikkeling coördineert als partner van de klant de algehele civieltechnische werkzaamheden, het ontwerp en de benodigde onderzoeken die hieraan ten grondslag liggen. In verband met de krappe planning van de klant heeft WSP InfraOntwikkeling, samen met betrokken partijen Aveco de Bondt en Volker InfraDesign, gekozen voor een pragmatische wijze van bouwrijp maken. De slappe, veenachtige bodem is hierbij ontgraven tot de vaste zandlaag alvorens de bouwwegen zijn aangelegd. Een ander alternatief was regulier voorbelasten met extra grond/zand, om zo zettingen in de toekomst te beperken. Deze oplossing zou veel tijd vergen waardoor start van de woningbouw vertraging op zou lopen.

 

Omdat de ontwikkellocatie buitendijks gelegen is zijn er vanuit het waterschap specifieke eisen gesteld aan peilhoogten en werken nabij de dijk. Al met al is een gedegen en doordacht ontwerp afgerond waar belangen, wensen en eisen in zijn verwerkt. Het gehele bouw-en woonrijpmaken en voorbereidingen van het plan is op basis van een taakstellend budget overgenomen van de projectontwikkelaar. WSP InfraOntwikkeling is hierdoor tijdens het ontwerptraject verantwoordelijk gemaakt voor te maken keuzes en eventuele optimalisatiemogelijkheden.

 

Binnen het project begeeft WSP InfraOntwikkeling zich als spin-in-het-web tussen gemeente, waterschap, nutsbedrijven, bouwer en omgeving om tot het beste eindproduct voor onze klant te komen: een kwalitatief goed product binnen het vooraf gestelde kosten- en tijdskader.

 

KWS Infra heeft inmiddels de waterpartijen gegraven, het peil van de kavels opgehoogd en bouwwegen aangelegd waarna aannemer Rottinghuis is gestart met de bouw van de eerste 23 woningen. Het plan loopt voorspoedig in uitvoering en het animo voor de woningen is zeer groot. Fase 2 zal daarom op korte termijn starten!