_RSF4218.jpg

Strijp-S

In 2002 is WSP InfraOntwikkeling benaderd door Volker Wessels Bouw- en Vastgoedontwikkeling om deel te nemen aan de prijsvraag voor de herontwikkeling van Strijp-S te Eindhoven. Strijp-S was een binnenstedelijk fabrieksterrein van Philips grenzend aan de binnenstad van Eindhoven. Het 27 ha grote terrein is al sinds het begin van de vorige eeuw door Philips in gebruik voor de productie en ontwikkeling van electronische producten en is betiteld als een industrieel erfgoed. Het terrein werd altijd streng bewaakt en stond binnen Eindhoven bekend als de “verboden stad”. Op het terrein is decennia lang het NatLab (Natuurkundige Laboratorium) gevestigd geweest waar vele grote Philips uitvindingen zijn ontwikkeld.

De gebiedsontwikkeling wordt ter hand genomen door Park Strijp Beheer (PSB). In PSB participeren de gemeente Eindhoven en Volker Wessels. De bouw- en woonrijpmaak werkzaamheden in het hele gebied worden uitgevoerd door KWS Infra vestiging Eindhoven waarbij WSP InfraOntwikkeling de rol van infra coördinator heeft namens PSB.

 

In 2006 is, na jaren van voorbereiding, het bouwrijpmaken van de eerste fase gestart. In 2009 heeft WSP InfraOntwikkeling het budget kabels en leidingen overgenomen van PSB, de gemeente Eindhoven en Philips. Sindsdien is WSP InfraOntwikkeling verantwoordelijk voor ontvlechting, sanering en aanleg van alle ondergrondse infrastructuur. De opstallen worden ontwikkeld door Trudo Woonbedrijf, Spoorzone en Volker Wessels. Voorgenoemde partijen gaan totaal 2500-3000 woningen realiseren, 90.000m2 kantoren en 30.000m2 commerciële voorzieningen en cultuur. De verwachting is dat de ontwikkeling doorloopt tot 2025-2030.

 

Begin 2012 was de helft van het terrein woonrijp ingericht op basis van het definitieve ontwerp inrichting openbare ruimte van stedenbouwkundig bureau West-8.

Tevens werden in 2012 de eerste bewoners verwelkomt in “SAS3” van het Woonbedrijf en in de “Hogerug” gebouwen Anton en Gerard van Trudo. Met PSB, Trudo, Woonbedrijf en Stam en de Koning Bouw is de afspraak gemaakt dat de openbare ruimte woonrijp wordt opgeleverd gelijk met de oplevering van de eerste woning.

 

In het gehele traject van planvorming tot en met uitvoering/oplevering is WSP InfraOntwikkeling hét aanspreekpunt voor PSB met betrekking tot de civiele werkzaamheden in voorbereiding en uitvoering. Dit vergt wederzijds vertrouwen en geeft PSB nog meer de ruimte om te doen waar ze goed in zijn: het ontwikkelen van een innovatief stuk binnenstad wat het eigenlijk altijd al is geweest!