harry2.jpg

Sterrenberg

De christelijke organisatie Abrona is in 2007 samen met Bouw & Ontwikkelingscombinatie Sterrenberg gestart met een bijzonder ontwikkelingsproject op het zorginstellingsterrein Sterrenberg. Het plan Sterrenberg omvat het bouwen van zo’n 480 nieuwe woningen. Hiervan zullen 400 woningen zijn bestemd voor de reguliere markt en op 80 kavels zullen 264 ‘zorgvragers’ van Abrona een woning krijgen. Dit betekent dat de zorgvragers van Abrona samen met de nieuwe bewoners op de bestaande locatie gaan wonen, ‘omgekeerde integratie’ genoemd.

Binnen het project Sterrenberg is WSP InfraOntwikkeling de integrale contractpartner van B&OC Sterrenberg VOF voor de infrastructurele werkzaamheden. WSP InfraOntwikkeling is hierbij verantwoordelijk voor de volgende onderdelen; sloop bestaande zorggebouwen, ontvlechting bestaande kabels en leidingen, coördinatie nutsbedrijven, engineering infrastructuur, realisatie infrastructuur en inrichting openbare ruimte. Daarnaast voert WSP InfraOntwikkeling voor de B&OC Sterrenberg VOF de directievoering van de infrastructuur.

 

Opdrachtgever Bouw & Ontwikkelingscombinatie Sterrenberg is een samenwerkingsverband van de VolkerWessels ondernemingen VolkerWessels Vastgoed, Boele & van Eesteren en Bébouw. De Bouw & Ontwikkelingscombinatie Sterrenberg heeft het project Sterrenberg via een Europese aanbesteding via concurrentiegerichte dialoog verworven. WSP InfraOntwikkeling heeft in deze fase de klant van advies voorzien en daarnaast budgetramingen van civiele werkzaamheden afgegeven voor de gehele ontwikkeling van de infrastructuur. Deze “totale” infrastructuur is door WSP InfraOntwikkeling op 11 juni 2009 taakstellend aangenomen van de Bouw & Ontwikkelingscombinatie Sterrenberg. De werkzaamheden lopen van engineering tot aan de uiteindelijke oplevering aan de gemeente Zeist. Deze werkzaamheden zullen vervolgens onder coördinatie van WSP InfraOntwikkeling worden uitgevoerd door verschillende VolkerWessels bedrijven. Zo realiseert KWS Infra Utrecht de onder- en bovengrondse infrastructuur, is Van Kessel Sport & Cultuurtechniek verantwoordelijk voor de groenvoorziening en plaatst Vialis de lichtmasten. Verwacht wordt dat het project in 2020 gereed is.

 

Tijdens de uitvoering van deze herontwikkeling zullen er diversen bouwers, wegenbouwers en nutsbedrijven werkzaamheden gaan verrichten op het “voormalig” terrein van Abrona. Tijdens deze diversiteit van werkzaamheden dient de bedrijfsvoering van Abrona ten alle tijden gewaarborgd te blijven. De veiligheid van cliënten en medewerkers staat hierbij hoog in het vaandel en dus is gekozen voor een slimme bouwfasering en situering van bouwwegen. Om een gedegen afstemming te verkrijgen tussen de diverse omgevingsfactoren (bouwers, Abrona, gemeentes, provincie, kopers) voert WSP InfraOntwikkeling in opdracht van de ontwikkelingscombinatie de directievoering op het project Sterrenberg.