213825926-3rK4z76Py837.jpg

Roerdelta

Sinds 2012 wordt op Roerdelta fase 1 intensief samengewerkt met onze opdrachtgever De Roerdelta Projectontwikkelingmaatschappij BV (100% eigendom van SdK Vastgoed), de gemeente Roermond en bouwkundig aannemer Jongen-Meulen. De basis van de werkzaamheden hangt samen met het Masterplan Roerdelta (uit 2001) waarmee voor fase 1 een stedenbouwkundig ontwerp is uitgewerkt welke heeft geresulteerd in een plan met 370 woningen en een nieuw stadspark van ca. 3 ha. Aansluitend heeft er een bestemmingsplanwijziging plaatsgevonden en is op basis van het stedenbouwkundig plan een inrichtingsplan gemaakt.

WSP InfraOntwikkeling draagt in opdracht van de klant zorg voor het realiseren van alle infrastructuur in de breedste zin van het woord. Onderdeel van het bouwrijp maken behelst ook het slopen van opstallen, het uitvoeren van meerdere bodemsaneringen en het verleggen van kabels- en leidingen. Daarnaast verzorgt WSP InfraOntwikkeling alle voor de werkzaamheden benodigde vergunningen en het omgevingsmanagement. WSP InfraOntwikkeling heeft op haar beurt KWS Infra vestiging Eindhoven, Aveco de Bondt en infra ontwerper GAIM ingeschakeld om de klus te klaren.

 

Na een aantal rustige jaren gaat het momenteel beter met de verkoop van woningen/appartementen. De 7 deelgebieden zijn inmiddels voor 90% bouwrijp gemaakt. Steeleiland is zelfs bijna volledig bebouwd en woonrijp gemaakt. De Molenweg is op 4 woningen na eveneens volledig bebouwd en voor 80% woonrijp gemaakt. Lindanus Zuid en Noord zijn beide voor 30% bebouwd en voor 50% woonrijp. Het park Akcros moet in mei 2017 volledig woonrijp zijn en worden opgeleverd.