Plan Tij 2.png

Plan Tij

In 2000 heeft de ontwikkelcombinatie VolkerWessels Vastgoed en De Koning Wessels Vastgoed de prijsvraag gewonnen voor de ontwikkeling en realisatie van "Plan Tij" te Dordrecht. "Plan Tij" is een luxe woonwijk gebouwd in de voormalige Jagers- en Windhondpolder, gelegen aan de Noordendijk.

In bouwteamverband heeft de ontwikkelcombinatie samen met WSP InfraOntwikkeling, KWS Infra Zwijndrecht, Aveco de Bondt en Stam+De Koning Bouw, allen VolkerWessels bedrijven, het plan uitgewerkt en gerealiseerd. WSP InfraOntwikkeling verzorgde hier namens de klant de gehele civiele coördinatie, zowel in het voorbereidingstraject als de uiteindelijke uitvoering. De voorbereiding bestond uit het uitontwerpen van het stedenbouwkundige plan tot een, door de gemeente goedgekeurd, civiel uitvoeringsplan en het maken van een doordacht plan van aanpak op welke wijze de gefaseerde werkzaamheden het beste uitgevoerd konden worden. Gezien de slappe ondergrond is tevens een voorbelastingplan (grond aanbrengen om via dit extra gewicht versnelde zetting te behalen) opgesteld na uitvoerig geotechnisch onderzoek verricht te hebben.

 

In 2004 is gestart met het opruimen van de sportvelden en het aanbrengen van de landtongen waarop de woningen zijn gebouwd. Na een zettingsperiode van zo'n anderhalf jaar is in 2006 de riolering en de bouwstraten aangelegd. Hierna is gestart met de bouw van diverse woningtypen, allen met een eigen uitstraling. Het merendeel van de woningen heeft geen tuin maar is voorzien van een eigen drijvende steiger die vanuit de woning bereikbaar is. Het groen tussen de woningen behoort tot een gemeenschappelijke tuin van alle bewoners. Medio 2008 kon worden gestart met het aanbrengen van de definitieve verharding als onderdeel van het woonrijpmaken. Inmiddels is ook de dijk naar het open water in "De Vlij" doorgegraven en is er weer eb en vloed in de voormalige polder. De natuur heeft er weer vrij spel, er is weer tij in "Plan Tij".