Suyderwijk 3.jpg

Park Suyderwijk

Het project Park Suyderwijk is gelegen in het zuidwesten van Drachten, direct aan recreatiegebied De Naturij. Deze prachtige plek wordt door VolkerWessels Vastgoed herontwikkeld tot nieuwe woonomgeving. Het bijzondere aan dit project is dat het kan worden gekenmerkt als 'omgekeerde integratie'. De locatie van Stichting Talant had enkel de functie van beschermd wonen, gecombineerd met zorg, voor bewoners met een verstandelijke beperking. De isolatie van deze mensen verdwijnt doordat dit bosrijke instellingsterrein wordt herontwikkeld tot een woon- en leefgemeenschap waarbij mensen met en zonder verstandelijke beperking gaan samenleven.

WSP InfraOntwikkeling ontzorgt VolkerWessels Vastgoed door de engineering en de coördinatie van de infrastructurele werkzaamheden voor haar rekening te nemen, inclusief de benodigde vergunningsaanvragen. De klant gaf aan één civiel aanspreekpunt te willen hebben die alles regelde en proactief deelnam aan het te ontwikkelen plan. Naast het adviseren op het vlak van kosten, proces en ontwerp onderhield WSP InfraOntwikkeling de contacten met diverse nutsbedrijven en stelde daarnaast een ontvlechtingsplan op voor de aanwezige kabels en leidingen in de ondergrond. Een letterlijk ingewikkelde taak aangezien veel documentatie van de ondergrond ontbrak en toch werkzaamheden gepland stonden. Van groot belang was daarnaast dat Stichting Talant zo min mogelijke hinder mocht ondervinden van de uitvoering. WSP InfraOntwikkeling heeft op haar beurt diverse VolkerWessels bedrijven ingeschakeld om samen de werkzaamheden voor te bereiden en gefaseerd uit te voeren, te weten: KWS Infra Leek, KWS Bijzondere Opdrachten en Aveco de Bondt. Prachtig te zien dat we binnen VolkerWessels zoveel kennis en kunde in huis hebben!