Delta foto Park 20-20 2.jpg

Park 20/20

In Hoofddorp wordt momenteel het eerste grootschalige bedrijvenpark onder cradle-to-cradle (C2C) en Breeam certificaat gerealiseerd. Ontwikkelcombinatie Park 20/20 CV laat hier een bedrijvenpark aanleggen waarbij gebruik wordt gemaakt van materialen vanuit een gedachte dat deze zo min mogelijk vervuiling opleveren, de natuur niet verarmen en dus vervangbaar zijn. De materialen moeten een lange gebruiksduur hebben en tot slot kunnen worden gerecycled voor hergebruik.

Het bedrijvenpark wordt gebouwd op een halfverdiepte parkeergarage van circa 40.000 m². Naast de gebouwen op het dak van de garage zal een grote daktuin met verschillende verblijfsruimten en diverse soorten groen worden aangelegd. Alleen het vuile water afkomstig uit de toiletten wordt afgevoerd naar het gemeentelijk riool. Het overige (afval)water wordt in het park gereinigd door middel van een helofytenfilter, een bak met rietplanten dat fungeert als zuiveringsmoeras. Dit water evenals het regenwater afkomstig van de daken en wandelgebieden, wordt hergebruikt in de gebouwen als spoelwater of water voor het besproeien van de beplanting in droge tijden.

 

WSP InfraOntwikkeling is met Copijn landschapsarchitecten verantwoordelijk voor de infrastructuur en groeninrichting van het plan. De werkzaamheden zullen voor zover mogelijk door VolkerWessels bedrijven c.q. aan VolkerWessels gelieerde bedrijven worden uitgevoerd. Naast het ontwerp van de infrastructuur vertaalt WSP InfraOntwikkeling deze plannen naar de benodigde werkomschrijvingen en uitvoeringstekeningen. Deze stukken zijn de basis waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd. Zowel in de ontwerp- als in de uitvoeringsfase adviseert WSP InfraOntwikkeling de ontwikkelcombinatie en ziet toe op de bewaking van het budget en de geleverde kwaliteit.

 

De bouw van een dergelijk bedrijvenpark in de huidige tijd met veel leegstand van kantoorruimten, is een groot risico. Toch is Park 20/20 CV van mening dat er bedrijven zijn die zich, net als zij, de ernst van de C2C gedachte realiseren en zich graag op een dergelijk duurzaam park willen vestigen. In dit project is ook weer zichtbaar waartoe afzonderlijke VolkerWessels bedrijven, door samenwerking, in staat zijn en naast een individuele visie ook de visie van het concern waarmaken.