Oostende

Oostende is een 2,3 ha grote gebiedsontwikkeling van Woonbedrijf en Stam & De Koning Bouw gelegen aan de Kanaaldijk Noord-Oost en Oostende langs de Zuid Willemsvaart en tegen de binnenstad van Helmond aan.

Sociale ontwikkeling

Op de hoek van Oostende en de Kanaaldijk N.O. gaat Woonbedrijf circa 55 sociale huurappartementen realiseren voor mensen met een smalle beurs (onder de huurtoeslaggrens). In een latere fase komt er nog een kleiner blok met sociale huurappartementen, van circa 30 wooneenheden.

 

Stam + De Koning Bouw gaat in het hele plan circa 85 woningen bouwen voor diverse doelgroepen, waarschijnlijk (duurdere) huurwoningen en koopwoningen. Woonbedrijf gaat samen met toekomstige bewoners het plan maken voor deze woonplek. Daarvoor zijn er diverse bijeenkomsten met de deelnemers gehouden.

Werkzaamheden WSP

WSP InfraOntwikkeling ontwerpt de infrastructuur op basis het inrichtingsplan van architectenbureau MTD, coördineert de realisatie van de sanering en de infrastructurele werkzaamheden van het toekomstig openbare gebied dat wordt overgedragen aan de gemeente Helmond. Het project is momenteel in voorbereiding en zal in de loop van 2023 in uitvoering gaan.