IMG_0035.jpg

Huis voor Brabant

In opdracht van de Provincie Noord-Brabant heeft WSP InfraOntwikkeling de herinrichting van de buitenruimte rondom het provinciehuis Noord-Brabant in ’s-Hertogenbosch verzorgd. Gelijktijdig heeft VolkerWessels onderneming Stam en De Koning de verbouwing van het gebouw uitgevoerd. De Provincie Noord-Brabant heeft met de verbouwing en de herinrichting getracht een open klimaat te creëren voor alle Brabanders. Het provinciehuis is na de verbouwing dan ook omgedoopt naar “Huis voor Brabant”.

Het werk is aanbesteed door de Provincie Noord Brabant en aangenomen door WSP InfraOntwikkeling. Het gunningcriterium was een mediaanprijs in combinatie met een plan van aanpak en een presentatie van het plan. De inschrijving van WSP InfraOntwikkeling werd beloond met een bijna maximale score. WSP InfraOntwikkeling heeft het project vanaf de eerste dag integraal aangepakt door VolkerWessels ondernemingen KWS Infra (civiele techniek), Gebr. van Kessel Sport- en Cultuurtechniek (groen), Homij Technische Installaties (Installaties en verlichting) en Aveco de Bondt (ontwerp) erbij te betrekken. De gunning van het werk was eind november 2014 en de uitvoering moest in hetzelfde jaar al starten. Door een goede samenwerking en voorbereiding, onder coördinatie van WSP InfraOntwikkeling, hebben alle partijen dit waar kunnen maken.

 

Bijzonderheden aan dit werk zijn het werken in een dynamische omgeving waar alle bedrijfsactiviteiten onverstoord door moeten gaan, het aanbrengen van diverse boombakken met bijzondere en volwassen boomsoorten en de samenwerking met zes VolkerWessels partijen op één locatie. De betrokken VolkerWessels partijen zijn Stam en De Koning, KWS Infra, Gebr. Van Kessel Sport- en Cultuurtechniek, Homij Technische Installaties, Aveco de Bondt en WSP InfraOntwikkeling.