NHH - totaal.jpg

Het Noordelijke Havenhoofd Scheveningen

Het Noordelijke Havenhoofd wordt door VolkerWessels Vastgoed herontwikkeld. Het plan wordt uitgewerkt in samenwerking met de gemeente Den Haag. Het Noordelijke Havenhoofd wordt door VolkerWessels Vastgoed herontwikkeld. Het plan wordt uitgewerkt in samenwerking met de gemeente Den Haag een de ondernemers verenigt in het “Viscluster”. De totale ontwikkeling omvat ca. 85.000 m2 bruto vloeroppervlakte en de herinrichting van het openbaar gebied.

Herontwikkeling

Bij de herontwikkeling wordt aan het einde van de Visafslagweg, grenzend aan de uitmonding van de haven richting de Noordzee (Noordelijk Havenhoofd) , een hotel gerealiseerd. Daarnaast wordt in het duin die het te ontwikkelen gebied met de Noordzee scheidt, een parkeergarage met daarop appartementen gebouwd. Door de aanpassingen gaan diverse eigenaren verhuizen en krijgen nieuwe vestigingen. Eén van de eye catchers wordt het nieuwe pand van het familiebedrijf Simonis, een begrip in de regio.

Infra werkzaamheden

WSP InfraOntwikkeling is betrokken als civiel(infra) partner voor het gehele project. De werkzaamheden in dit gebied zijn divers en allesomvattend. Het slopen van bunkers uit de tweede wereldoorlog, saneren van een verontreinigde locatie, bouwrijp maken van het gebied, tijdelijk verplaatsen van een duin, het realiseren van een daktuin op de nieuwe parkeergarage, verbreding aanlegsteiger haven ten behoeve van vissersschepen en natuurlijk het herinrichten (woonrijp maken) van de openbare ruimte.

Door de diverse activiteiten in het gebied, veel belanghebbenden en intensieve bedrijfsvoering, wordt er nauw samengewerkt met verschillende partijen. Dit uit zich in een gedegen fasering en gedetailleerde planning.

Uitvoering

Inmiddels zijn buiten de werkzaamheden gestart. De aanleg van een nieuw kabel- en leiding tracé en een nieuw gescheiden riool stelsel. Inmiddels is één bunker gesloopt en het terrein waar het nieuwe hotel gepland staat bouwrijp gemaakt.