15051_VV_Plan-Ventura_V05_naturel.jpg

Harga Zuid

Harga Zuid te Schiedam is een bijzondere plek waar binnenkort gewoond kan worden in een groene parkachtige omgeving. Op locatie van voormalig sportpark Harga is inmiddels gestart met de ontwikkeling van een prachtige woonwijk. Met de nog te realiseren woningen zal het gehele gebied een transformatie doormaken.

WSP InfraOntwikkeling verzorgt en coördineert, in opdracht van VolkerWessels Vastgoed, de gehele infraontwikkeling. In het voortraject heeft WSP InfraOntwikkeling het stedenbouwkundig ontwerp getoetst aan het beschikbare budget waarna optimalisaties zijn doorgevoerd in ontwerp en uitvoering.

 

Een grote uitdaging in dit project is het geschikt maken van de bodem waarop de inrichting van het openbaar gebied wordt gerealiseerd. Dit vanwege de slappe veenachtige bodem met plaatselijke bodemverontreinigingen. In samenwerking met specialisten van VolkerInfra Design heeft WSP InfraOntwikkeling onderzocht hoe de ondergrond draagkrachtig en leefbaar gemaakt kan worden. Door middel van voorbelasting, in combinatie met verticale drainage, zal over een periode van 7 tot 9 maanden de noodzakelijke zetting in de veenachtige bodem bereikt moeten zijn. Daarbij is in dit traject slim nagedacht over de algehele grondbalans en hoe dit efficiënt en gefaseerd aansluit op de bouwvolgorde.

 

Begin 2017 wordt de overhoogte aan grond, onderdeel van de reeds aangebrachte voorbelasting, verwijderd. Op de resterende leeflaag start de aanleg van de bouwwegen zodat de bouwaannemer kan aanvangen met de woningbouw. WSP InfraOntwikkeling coördineert vervolgens het proces van woonrijpmaken van de diverse deelgebieden zodat de bewoners bij oplevering van hun woning de voordeur goed kunnen bereiken.