GrootHartje_V2.jpg

Groot Hartje

Groot Hartje wordt ontwikkeld vlak naast het Philips Stadion, tussen het stadscentrum en Strijp S door Amvest en SDK vastgoed. De kromming van de PSV-laan volgend, bestaat Groot Hartje uit drie losse woongebouwen met zowel huur- als koopappartementen, op een commerciële plint.

Ontwikkeling

De door LEVS Architecten ontworpen gebouwen, in hoogte variërend van negen tot twaalf bouwlagen, worden gerealiseerd op de reeds bestaande in- en uitrit van de Philips Stadion-parkeergarage. Ter hoogte van de Lijsterbesbuurt worden 4 grondgebonden stadswoningen gerealiseerd, waardoor het mooi wordt ingepast in z’n omgeving. Achter Groot Hartje zorgt een klein park voor de nodige beschutting. Tussen de gebouwen zal een daktuin nog meer groen aan het gebied toevoegen.

Werkzaamheden WSP

WSP Infraontwikkeling is betrokken bij de initiatieffase van het project tot en met de uitvoering. In het voortraject is meegedacht over de civieltechnische inpassingen en tijdelijke maatregelen, die in de openbare ruimte nodig zijn om het complex te realiseren. Hierbij zijn diverse varianten langsgekomen. Denk hierbij aan het omleggen van de aangrenzende PSV-laan, het verleggen van de riolering en kabels en leidingen in de Jonghlaan en het aanbrengen van gebouwgebonden leidingen rondom het complex in plaats van inpandig.

 

Naast deze technische inpassingen heeft WSP het civieltechnisch ontwerp verder uit laten werken aan de hand van schetsen van LEVS, waarbij de optimale uitstraling en uitvoerbaarheid centraal staan. Mede door het directe contact met uitvoerende partijen heeft dit geleid tot een gedegen ontwerp.