Willem II Passage N05.jpg

De Werkplaats

Samen met de gemeente Tilburg en VolkerWessels ondernemingen SDK Vastgoed, KWS Infra, Van de Ven Bouw en Ontwikkeling, De Bonth van Hulten en Aveco de Bondt is WSP InfraOntwikkeling sinds 2012 actief betrokken bij de ontwikkelingen op De Werkplaats te Tilburg. De Werkplaats is gelegen aan de noordzijde van het centraal station in Tilburg en heeft in het verleden dienst gedaan als werkplaats van de Nederlandse Spoorwegen waar het beheer en onderhoud van de locomotieven plaatsvond. Deze historische omgeving in het centrum van Tilburg wordt sinds 2013 herontwikkeld tot een bruisend stuk stad waar wonen, werken, leren, cultuur en horeca een plaats krijgen.

In 2013 is KWS Infra in opdracht van WSP InfraOntwikkeling gestart met het aanleggen van de Burgemeester Brokxlaan binnen het gebied De Werkplaats. Deze laan is een hoofdontsluitingsroute van plaatselijk vier rijstroken breed aan de noordzijde van het centrumgebied. Bij het centraal station en ter hoogte van de Willem II straat is reeds een doorgang onder het spoor gecreëerd. Vervolgens is het naastgelegen openbaar gebied en het Burgemeester Stekelenburgplein aangelegd. Verder heeft WSP InfraOntwikkeling de aanleg van een nieuw busstation gecoördineerd dat eind 2017 in gebruik genomen zal worden. De Werkplaats is een bijzonder project waarbij gebruik gemaakt wordt van hoogwaardige en bijzondere materialen waaronder natuursteen met diverse afwerkingen en voegvullingen, in het werk gestorte fietspaden van uitgewassen beton en een fontein met 45 spuiters.

 

In 2016 zijn de bouwactiviteiten gestart voor de ontwikkeling van het Clarissenhof. Dit betreft een ontwikkeling van acht appartementencomplexen, twee blokken met woningen en een parkeergarage. De tussenruimtes worden ingevuld met binnentuinen, parkeerhoven en straten. Behalve deze werkzaamheden coördineert WSP InfraOntwikkeling binnen het project De Werkplaats de sanering van diverse bodemverontreinigingen.

 

Dit project is een goede referentie van wat WSP InfraOntwikkeling kan en doet voor haar klant(en). Het proactief sturen op ontwerp, proces en kosten om zo tot het beste product te kunnen komen. WSP InfraOntwikkeling heeft aan de “voorkant” van het project op basis van een stedenbouwkundig schetsontwerp een integraal civiel budget (sloop, kabels en leidingen, sanering, brm, wrm) bepaald wat tot op de dag van vandaag als leidraad wordt gebruikt bij iedere ontwerpuitwerking van een te ontwikkelen bouwveld. Naast het ontwerp en de uitvoering is WSP InfraOntwikkeling ook verantwoordelijk gemaakt voor de benodigde onderzoeken en aanvraag van diverse vergunningen. Als spin-in-het-web stuurt WSP InfraOntwikkeling partijen aan om tot het gewenste eindproduct te komen waarbij ze, gedurende het gehele traject, hét civiele aanspreekpunt blijft voor haar opdrachtgever. Zo blijft een project van circa 17ha met een looptijd tot 2028 beheersbaar en kan tijdig bijgestuurd worden.

 

Foto's zijn gemaakt door Richard Boerop.