E_Kade_gebouw.jpg

De Trip

In 2014 is gestart met de werkzaamheden op De Trip. De Trip is gelegen langs de Vaartse Rijn en is vernoemd naar de erven H. Trip, welke in 1820 eigenaars werden van het terrein. Zij dreven in turf, kalk en kolen. Later heeft de locatie de functie van bedrijventerrein vervuld. De Trip is tussen 2014 en 2016 getransformeerd van bedrijventerrein tot creatief woon- en werkgebied voor starters en ondernemers. Jonge mensen en creatieve ondernemers kunnen hier  wonen, werken en recreëren. Het concept van Jebber, de ontwikkelaar, betrof dan ook ‘creatieve inspiratie’: in een hoogstedelijke omgeving kunnen mensen elkaar ontmoeten en inspireren. Volgens Jebber is De Trip een combinatie van stedelijkheid en creativiteit. Er zijn op De Trip 253 appartementen gebouwd. Daarnaast is er circa 1.500 vierkante meter aan commerciële ruimte ontwikkeld. Dit is allemaal gesitueerd in de drie appartementengebouwen Briljant, Helling en Kade. Om de bewoners parkeergelegenheid te bieden is er onder de appartementengebouwen een parkeergarage gebouwd.

De ontwikkelaar, Jebber, heeft in mei 2014 de opdracht gegund aan de combinatie COM4Trip. Boele & van Eesteren, een innovatieve ontwikkelende VolkerWessels aannemer, had hierin de leiding. De Trip is een D&C project op basis van een geïntegreerde contractvorm (UAV-GC). Dit is een nieuwe vorm van samenwerken, waarbij de samenwerkende partijen geen onderaannemers zijn, maar co-makers. Naast de realisatie bevat de opdracht voor COM4Trip ook 20 jaar onderhoud van het project. De Trip is een duurzaam project en wordt van energie voorzien door warmte-koudeopslag (WKO) en zonne-energie. In 2017 is De Trip als eerste woningbouwproject in Utrecht duurzaam gecertificeerd. 

 

WSP InfraOntwikkeling was op De Trip verantwoordelijk voor het ontwerp- en uitvoeringsproces van de civiele werkzaamheden. Kwaliteitsborging heeft plaatsgevonden op basis van Systems Engineering. Hierdoor is een ontwikkeling gerealiseerd dat aantoonbaar voldoet aan de eisen en wensen van de opdrachtgever. Bij oplevering van het project is gewerkt met een digitaal opleverdossier voor de opdrachtgever.

 

Tijdens de uitvoeringswerkzaamheden op De Trip is gebruik gemaakt van innovatieve bouwlogistieke concepten, waaronder een BouwHub. TNO heeft het gehele bouwproces nauwlettend gevolgd en heeft hieruit geconcludeerd dat er bij De Trip sprake was van minder overlast voor de omgeving, minder luchtvervuiling, efficiënter bouwen en lagere bouwkosten: 69 procent minder ritten naar de bouwplaats, 69 procent minder kilometers van bouwverkeer, 68 procent minder CO2 –uitstoot en wel 81 minuten besparing voor de leverancier per rit.