Buroharro_koningsweg8.jpg

Buitenplaats Koningsweg

Het op de Veluwe gesitueerde Kamp Koningsweg Noord en de naastgelegen Zeven Provinciën betreffen twee voormalig militaire complexen die momenteel in herontwikkeling zijn. De Hoge Veluwe, het nationaal park in de directe omgeving, ligt bezaaid met restanten van munitieopslag en spoorlijntjes uit de Tweede Wereldoorlog. Vermomd als boerendorpjes werd het militaire vliegveld Fliegerhost Deelen in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers gebouwd. Ook op de Zeven Provinciën staan leuke boerenschuren welke in werkelijkheid beschikken over granaatwerende muren en plaatstalen luiken, ontworpen vanuit het principe niet uit de lucht ontdekt te worden. Sommige van deze schuren en boerderijen zijn naderhand ook daadwerkelijk voor deze agrarische functie in gebruik genomen. De tijdens de Tweede Wereldoorlog gerealiseerde gebouwen op Kamp Koningsweg Noord en de Zeven Provinciën zijn als ensemble een Rijksmonument. Na de Tweede Wereldoorlog is het terrein in gebruik genomen als militair complex. Een deel van de gebouwen uit deze periode zijn ook van cultuurhistorische waarde. In deze lijn van landschappen met een net iets minder idyllisch verleden als het plaatje doet vermoeden zet dit project een vervolgstap. De goede ontsluiting van de locatie door de nabij gelegen A12 en A50 vergroten de kansen voor een succesvolle herontwikkeling van de complexen.

Kamp Koningsweg Noord en de Zeven Provinciën zullen vanaf 2017 ontwikkeld worden tot woon- en recreatiegebied Buitenplaats Koningsweg. WSP InfraOntwikkeling is verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitvoering van de infrastructurele werkzaamheden. Daarnaast worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd in opdracht van WSP InfraOntwikkeling. Vanwege de ligging, omgeven door Natura 2000 gebied, speelt ecologie een grote rol. Voorafgaand aan de sloop en infra-werkzaamheden zijn tal van maatregelen genomen ten behoeve van de beschermde diersoorten welke in het gebied voorkomen.