3tsitterd2.jpg

BP 't Sitterd

Wonen in 't Sittert

Sint Odiliënberg is gelegen in het aantrekkelijke en gevarieerde landschap van Midden Limburg. Als één van de zes dorpskernen van de gemeente Roerdalen, ten oosten van de Maas en langs de meanderende rivier de Roer, kenmerkt Sint Odilienberg zich door haar rijke historie, cultuur en ligging aan belangrijke natuurgebieden.

 

In totaal wordt 3,1 ha akkerland gebruikt om het nieuwbouwplan 't Sitterd te realiseren. Dit plan grenst aan de zuidelijke bebouwde kom van Sint Odiliënberg

 

Binnen het plan worden rijtjeswoningen, patiowoningen en vrijstaande kavels verkocht, in totaal rond de 75 eenheden. 

 

Infra werkzaamheden

Voor dit plan heeft WSP het voorlopig ontwerp verder uitgewerkt tot uitvoeringstekeningen. Met onze kennis van de uitvoering hebben wij tijdens het voortraject, het terrein onderzocht en vrijgegeven van OCE. Tijdens de OCE-werkzaamheden is asbesthoudend puin gevonen wat tevens onderzocht en gesaneerd is.

 

Het openbaar gebied is conform het gemeentelijke aanbestedingsbeleid aanbesteed en gegund aan de laagste inschrijver.