bic sdk 2.jpg

BIC

Brainport Industries Campus (BIC) is een ontwikkeling van bijna 200 hectare hoogwaardige industrie in Eindhoven. BIC wordt gerealiseerd tussen de A2 en Eindhoven Airport en maakt onderdeel uit van het Brainport Park (Landelijk Strijp).  SDK Vastgoed ontwikkelt met KMWE, een launching customer aangesloten bij Brainport Industries, een flexibel huisvestingsconcept dat als basis dient voor het ontwerp van het eerste cluster.

BIC

Op Brainport Industries Campus worden de meest innovatieve bedrijven en instituten bij elkaar gebracht. De hele toeleverketen manifesteert zich hier als één geheel. Bedrijven op Brainport Industries Campus delen hun kennis van productontwikkeling en technologie en werken nauw samen op het gebied van research en development. 

 

Deze Hypermoderne campus ligt middenin een nieuw parkgebied van circa 200 hectare groen voor de regio Eindhoven. Het park draagt bij aan een stimulerende werkomgeving, uitstraling en imago en aan de toegankelijkheid van de industrie voor de maatschappij.

Infra werkzaamheden

In samenwerking met de gemeente Eindhoven, BIC/WSP InfraOntwikkeling is een ontwerp van de buitenruimte tot stand gekomen. Het ontwerp geeft invulling aan een buitenruimte gebaseerd op uiteenlopende ideeën: landelijke inpassing van het gebouw, balans tussen groen en gebouw, beheer en onderhoud van de buitenruimte, multifunctioneel gebruik van de buitenruimte door huurders (recreatie/park/werken). Kortom een toekomstbestendig en doordacht gebouw met buitenruimte wat hoort bij een moderne campus.

Uitvoering

Buiten vorderen de werkzaamheden gestaag. De gehele Bouwrijpfase is afgerond en met de aanleg van de buitenruimte is gestart. De verwachting is dat de buitenruimte in 2019 is gerealiseerd.