archimedeslaan16-beeld01.jpg

Archimedeskwartier - Utrecht

Achimedeslaan 16 in Utrecht heeft een rijke historie. Het was tot 1902 landbouwgrond, daarna heeft er een manege en een windhondenrenbaan gezeten en in de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw was de lerarenopleiding van de Hogeschool Utrecht hier gevestigd. Na het vertrek van de Hogeschool heeft de locatie gedurende 10 jaar dienst gedaan als tijdelijke woonlocatie voor studenten. Op dit moment wordt het pand gebruikt als trainingslocatie voor veiligheidsdiensten zoals politie en Marechaussee.   Samen met de gemeente Utrecht ontwikkelt KWP op deze unieke locatie Archimedeskwartier. Het project omvat circa 1.600 wooneenheden, waaronder studenten- en starterswoningen, een supermarkt en overige kleinschalige voorzieningen. Vanwege de erfpachtsituatie is er een nauwe samenwerking tussen alle betrokken partijen.

Wonen in een groene en levendige omgeving

De geïsoleerde, monotone en onbenutte locatie van het voormalig schoolgebouw wordt herontwikkeld naar een duurzaam hoogstedelijk gebied. Archimedeskwartier staat voor wonen in een groene en levendige omgeving, met ontmoetings- en speelplekken. De natuurinclusieve ontwikkeling van het gebied staat in het teken van klimaatadaptatie, biodiversiteit en een innovatieve benadering van mobiliteit. De hoeveelheid verharding wordt zoveel mogelijk geminimaliseerd en we passen groene daken en gevels toe naast het planten van bomen. Ook wordt het binnengebied autoluw, waardoor de voetganger, fietser en natuur centraal staan. Op deze plek komen de flora en fauna van de omliggende polder en stad samen.

 

Ruimte voor recreatie is er ook: langs de oever van het riviertje de Kromme Rijn is het goed toeven. De waterloop wordt doorgetrokken. De geparcelleerde wand van de bebouwing heeft een dubbele stedenbouwkundige functie. Enerzijds weert het het geluid van de snelweg, anderzijds reageert het visueel op de groenstructuur en de Kromme Rijn.

 

Door het creëren van een autoluwe binnenzone ontstaat meer ruimte voor ontmoetingen. We creëren een shared space; een openbare ruimte die wordt gedeeld door voetgangers, fietsers en auto’s. De menselijke schaal staat centraal.

 

Richting het aangrenzende kantorenpark aan de Daltonlaan zijn in het verlengde van de bestaande wegen openbare ruimtes gepland. Zo kunnen in de toekomst de twee gebieden naadloos op elkaar aansluiten. De commerciële functies langs de Archimedeslaan zorgen voor levendigheid en gezelligheid.

Werkzaamheden WSP InfraOntwikkeling

WSP InfraOntwikkeling is bij dit project betrokken in het voortraject. In het voortraject zijn de civieltechnische kosten inzichtelijk gemaakt met bijhorende uitdagingen binnen het project. De grootste uitdaging binnen het project is het vormgeven van de bouwblokken en alle bijhorende wensen van het openbaar / particulier gebied. Met het wijzigen van één uitgangspunt wijzigen raakvlakken zoals de grondbalans, hoogteverschillen en ruimtebeslag van de buitenruimte direct.  Met regelmaat toetst WSP of dat de uitgangspunten nog overeenkomen met de civieltechnische kosten.

 

Aankomende periode wordt het plan verder vormgegeven en hoopt KWP in 2024 de verkoop te starten.