icon-arrow-right
HomeExpertise

Integraal infra ontwikkelen

Het ontwikkelen van een vastgoedoplossing staat niet op zichzelf. Om tot het beste resultaat te komen dient de realisatie van de opstallen en de inrichting van de openbare ruimte naadloos aan te sluiten op de ondergrondse infrastructuur. Als onderdeel van VolkerWessels draagt WSP InfraOntwikkeling zorg voor de integrale coördinatie van alle civiele werkzaamheden binnen het ontwikkelingsproject van initiatief tot en met oplevering. Het betreft hier, behalve het ontwerp, onderzoeken en vergunningentraject, de disciplines bouw-/en woonrijpmaken, sloop, sanering en kabels & leidingen.

FTR_9433.jpg

Optimalisatie

Bij voorkeur zetten wij onze expertise al in als de stedenbouwer of (landschaps)architect middels een schetsontwerp vorm geeft aan het planidee van onze klant. Met onze kennis van kosten, proces en ontwerp zijn we in het voortraject de beste civiele sparringpartner voor de bouwer en/of ontwikkelaar en kunnen we hier op een abstract niveau over meedenken en adviseren. Daarnaast zijn we technisch onderlegd zodat we alle betrokken partijen als ontwerper, aannemer, nutspartij, vergunningverlener en gemeente kunnen meenemen in het verdere verloop van het plan. Doordat we verantwoordelijk zijn voor het gehele civiele traject kunnen optimalisatiemogelijkheden tijdig worden herkend en benut.

FTR_9477.jpg

Integrale coördinatie

De integrale coördinatie van civiele werkzaamheden binnen een vastgoedontwikkeling is als een succesformule voor onze klant. Dat is ook waar WSP InfraOntwikkeling voor staat! Onze toegevoegde waarde is hierbij het grootst wanneer een project complex van aard is. Uiteraard denken we ook met veel enthousiasme mee bij kleine ontwikkelingen.

 

Waarom kiezen voor WSP InfraOntwikkeling?

  • WSP InfraOntwikkeling is civiel partner van initiatief tot en met oplevering en nazorg.
  • Door onze integrale benadering komen wij tot de beste totale infra-aanpak.
  • Wij leveren één civiel aanspreekpunt voor de klant.
  • Het ontwerpen en uitvoeren van infra-ontwikkelingen doen wij op basis van een taakstellend budget.
  • Wij werken volgens het principe “Design to Budget”.
+