Voortgang update project Zeist:

De planningssessie welke we met verschillende VolkerWessels ondernemingen doorlopen hebben heeft in de praktijk goed gewerkt, strakke doorlooptijden op beperkt beschikbare werkruimte. Deze LEAN planningsmethode was een succesvol traject. Door middel van deze planning wisten we precies welke partij waar op welk moment bezig was en konden we onze werkzaamheden precies op elkaar afstemmen. Ter afsluiting van de eerste fase woonrijp maken is een tijdelijke asfaltverharding aangelegd om de bereikbaarheid van de nieuwe bewoners en de bouw van fase 2 te waarborgen. Inmiddels is de bouw van het laatste deel van project Mijnhardt, de 25 grondgebonden woningen eind 2020 gestart en naar verwachting zal rond de bouwvakvakantie van 2021 de afronding hiervan plaatsvinden. Rond de zomervakantie 2021 zal WSP het gehele terrein woonrijp maken en zal een overdracht van de openbare ruimte naar de gemeente Zeist plaatsvinden. De onderhoudsperiode van de kleine Warande is binnenkort ten einde en dan vindt de finale overdracht plaats aan Zeister Warande BV. Project Mijnhardt wordt medio 2021 opgeleverd en gaat dan een onderhoudsperiode van respectievelijk 6 maanden en 1 jaar in. Tijdens de onderhoudsperiode worden eventuele gebreken hersteld en groen wordt onderhouden, maar ook bomen en stuiken die het eerste jaar niet overleven worden in deze periode vervangen. Meer weten over dit project? Neem een kijkje op de website https://mijnhardtwonen.nl/

Warande Zeist.jpg