Strijp-S Eindhoven

WSP InfraOntwikkeling is al vanaf 2006 betrokken op Strijp-S in Eindhoven en heeft een belangrijke basis gelegd. De infrastructuur voor de herontwikkeling op Strijp-S.   Samenwerking met meerdere partijen: De gebiedsontwikkeling wordt ter hand genomen door Park Strijp Beheer (PSB). In PSB is een publieke private samenwerking waarin de gemeente Eindhoven en VolkerWessels participeren. De opstalontwikkelingen worden door Trudo, Woonbedrijf, Spoorzone en VolkerWessels ter hand genomen en wordt voornamelijk door Stam & De Koning Bouw maar ook Wessels Zeist en Jongen Bouwpartners gerealiseerd. De bouw- en woonrijpmaak werkzaamheden en de grondsanering in het hele gebied worden sinds 2006 uitgevoerd door KWS Infra vestiging Eindhoven.   Herontwikkeling van het gebied is in fases opgebouwd: In 2006 t/m 2009 zijn de fase 1, 2 en 3 bouwrijp gemaakt. In 2009 is de HOV-baan aangelegd en aansluitend is in 2010 de Philitelaan woonrijp gemaakt. Daarna is in 2011 en 2012 de Torenallee met de middenberm en de Ir. Klaffstraat woonrijp ingericht en is in 2012 SAS3 als eerste nieuwe opstal opgeleverd. Tevens zijn in 2012-2013 de gebouwen Anton en Gerard getransformeerd naar hun huidige vorm met detailhandel in de plint en loftwonen daarboven. In de daarop volgende jaren zijn de omliggende wegen gereconstrueerd zoals de Glaslaan, de Kastanjelaan, de Schootsestraat en de parallelweg Beukenlaan en zijn diverse verbindingswegen woonrijp gemaakt zoals de Prof. Horowitzstraat, Veenstraat, Apparatenstraat, Laboratoriumstraat.   Vanaf 2015 tot begin 2021 zijn op Strijp-S diverse nieuwe opstallen gerealiseerd zoals Space-S, Blok 59, 61 en 63, Sixty-5 en Haasje Over en zijn diverse oude gebouwen getransformeerd zoals het Natlab 2.0, SintLucas. Momenteel zijn in aanbouw de Trudo Toren, S-West, Lux, Next, Bold, Donna en het Chinees Paviljoen.   In 2006 is de projectmanager van WSP InfraOntwikkeling door PSB aangesteld als Infra- en bouwplaatscoordinator van Strijp-S. Bij alle bouw- en woonrijp maak werkzaamheden en de bouwplaatsinrichting en logistiek is hij betrokken. Daarnaast is hij verantwoordelijke voor alle ondergrondse infrastructuur. Met de oplevering van S-West, medio 2021, zal fase 1 worden voltooid en zal de overdracht van de openbare ruimte aan de gemeente Eindhoven eind van 2021 een feit zijn. Momenteel wordt hard gewerkt aan de stedenbouwkundige en landschappelijke inrichting van fase 4. De planning is dat fase 4 rond 2030 gerealiseerd is en Strijp-S daarmee volledig herontwikkeld. Tot die tijd blijft WSP betrokken bij de herontwikkeling.

2002135 Eindhoven.jpg