Gebied rondom Pakhuis West en 013 Poppodium krijgt verder vorm!

WSP InfraOntwikkeling is al twee jaar bezig met het herontwikkelen van het leefgebied rondom Pakhuis West en 013 Poppodium in opdracht van Van de Ven Bouw & Ontwikkeling BV (mede VolkerWessels ondernemingen) in Gemeente Tilburg. Van Kessel creeërt in dit gebied een uitbreiding van het centrum met verschillende beplanting en trappartijen. Naast een open leefruimte krijgt een gedeelte van het gebied ook een commerciële functie met terrasmogelijkheden. Het gebied wordt door de aanpassing klimaatadaptief en klaar voor de dag van morgen.

tilburg.jpg
tilburg.jpg

De omgevingsfactoren zijn tijdens ons werk een uitdaging. Eén van de belangrijke stakeholders, Poppodium 013, ontvangt meerdere keren per week duizenden toeschouwers. Het gebied wordt tijdens onze werkzaamheden intensief gebruikt. Om de werkzaamheden veilig en met minimale hinder te realiseren wordt er nauw met alle betrokken partijen samengewerkt.

Op dit moment zitten het project in de ‘bovenbouw’ fase en zijn de rioolwerkzaamheden afgerond. Het gebied is voorzien van een ondergronds watersysteem, waarbij er zoveel mogelijk oppervlaktewater wordt geïnfiltreerd in de bodem. Regenwater dat op het dak van Pakhuis West valt, wordt via een hemelwaterriool verzameld en afgevoerd naar de infiltratievoorziening welke met een infiltratiebuis van 20 m1 diep in de grond zit. Daarnaast is er een infiltratiekrattenveld geplaatst. Het grote voordeel van de toepassing van deze kratten is dat er weinig ruimte bovengronds wordt ingenomen, terwijl er veel regenwateropslag mee gerealiseerd wordt. Deze ondergrondse waterberging maakt het stedelijk gebied klimaatbestendig en duurzaam.

Naar verwachting zijn wij eind april klaar met onze werkzaamheden en hebben wij een stukje Nederland nóg mooier gemaakt.

Op de bijgevoegde foto’s is zichtbaar; het krattenveld en een bovenaanzicht van ons project in de huidige status en een tekening van het eindresultaat.

#VerrassendVeelzijdig #ookditisVolkerWessels VolkerWessels Infrastructuur VolkerWessels