Succesvolle afronding van de voorbereiding Koopse Glorie te Boskoop.

Projectmanager Roel Huijnen is de afgelopen 5 jaar namens WSP InfraOntwikkeling (WSP) betrokken geweest bij de voorbereiding van het project Koopse Glorie in Boskoop. Samen met onze partner VolkerWessels Vastgoed (Marianne Davidson en Kelly Bes) is een intensief traject doorlopen om te komen tot een terreinsituatie waarop de voorbelasting wordt aangelegd.    

Afbeelding van WhatsApp op 2022-11-21 om 15.31.53.jpg

Coördinatie tijdens het voortraject

WSP heeft in dit project diverse trajecten gecoördineerd:

  • Ecologie waaronder de aanleg van broeihopen voor ringslagen, bouw van vleermuisbunker, vleermuistoren en vleermuisscherm;
  • Het ongeschikt maken van de te slopen opstallen, groenwerkzaamheden, opruimwerkzaamheden, asbestsaneringen en sloop van de voormalige tuinbouwschool incl. bijgebouwen.

 

Ecologisch gezien bleek de aanwezigheid van diverse diersoorten op het te ontwikkelen terrein een uitdaging. Dit resulteerde in een zorgvuldige aanpak onder begeleiding van een ecoloog. Samen met onze collega`s van Van Kessel Sport en Cultuurtechniek, KWS infra en Pongers Precisie-Sloop en in nauw overleg met de opdrachtgever en bureau Ecologisch heeft WSP de werkzaamheden succesvol weten te coördineren voor VolkerWessels Vastgoed. In gesprek met Kelly Bes van VolkerWessels Vastgoed, hoort WSP graag hoe zij dit traject en de samenwerking heeft ervaren.

 

Interview met Kelly Bes (VolkerWessels Vastgoed)

Kelly vertel eens hoe jij het proces hebt ervaren sinds je op dit project bent gekomen.

“Sinds begin 2021 ben ik betrokken bij het project Koopse Glorie. Op dat moment was het bestemmingsplan voor het project van 68 woningen, na een lange voorbereidingstijd, in de afrondende fase. We zijn toen gestart met het voorbereiden van het bouwrijp maken van het terrein. Dat was een traject met veel afstemming tussen partners”.

 

Welke uitdaging heeft dit project met zich meegebracht tot nu toe en hoe heeft WSP hier aan bijgedragen?

“We hadden nog flink wat werk vooraf door de verouderde staat van de opstallen en de vele beschermde diersoorten die zowel de gebouwen en het terrein als leefgebied gebruiken. WSP heeft VolkerWessels Vastgoed ontzorgd op de sloopwerkzaamheden en de ecologische coördinatie. Dat moest ook wel, gezien de complexiteit tussen deze twee raakvlakken en bijhorende werkvolgorde. WSP heeft in de coördinerende rol op een zo efficiënt mogelijke manier hiermee omgegaan, intern en extern. Bijhorende raakvlakken en maatregelen zijn vertaald naar uitvoerbare maatregelen”.

 

Alle projecten zijn uniek, wat maakt dit project uniek voor jou?

“Koopse Glorie is een uniek project omdat de natuur in het plan verweven zit, oftewel natuur inclusief bouwen. Zowel in de situatie met de voormalige opstallen, het uitwerken van het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan alsook de eindsituatie lopen natuurinclusiviteit en klimaatadaptatie als een rode draad door het project heen. Dat zijn twee mooie uitdagingen die je zo veel als mogelijk omzet in kansen voor de ontwikkeling en voorlopen op de ontwikkelingen in de rest van Nederland. Daar ben ik trost op!”.

 

Hoe ziet de toekomst voor het project eruit?

“Er zaten, of zitten, flinke uitdagingen in het project maar we komen steeds dichter bij realisatie van een toekomstbestendige wijk. Momenteel is het bouwrijp maken, het voorbelasten van de veengronden, in volle gang en naar verwachting gaat het project Q1 2023 in verkoop”.

 

Namens WSP wil Roel Kelly en Marianne bedanken voor het vertrouwen en de constructieve samenwerking. Hij heeft het zelf als een prettig project ervaren en kijkt er met een goed gevoel op terug. WSP wenst VolkerWessels Vastgoed veel succes met de realisatie van dit uitdagende project!