30 MorgenWonen huizen in Park Harga Schiedam

VolkerWessels Vastgoed heeft met het Groenwoningen Fonds een overeenkomst gesloten om 30 MorgenWonen huizen te realiseren. De woningen, die in een dag worden geassembleerd, komen te liggen in de Schiedamse wijk Park Harga en worden verhuurd, waarbij huurders geen of minimale energiekosten kunnen verwachten. Het duurzame en energiezuinige huis van MorgenWonen past goed in het duurzame, gasloze Park Harga met energieneutrale woningen.

20140618-7339-hr_bewerkt.jpg
20140618-7339-hr_bewerkt.jpg

Op de locatie waar voorheen handbalvereniging Ventura gevestigd was ontwikkelt VolkerWessels Vastgoed 155 woningen onder de projectnaam ‘Park Harga’. Park Harga wordt een duurzame, geheel gasloze woonwijk met betaalbare energiezuinige woningen en appartementen in een groene omgeving. Park Harga is goed bereikbaar en heeft allerlei voorzieningen in de buurt. Park Harga is een verrijking voor het palet aan woonmilieus in Schiedam. In deze laatste bouwfase worden 30 MorgenWonen huizen gebouwd. Opdrachtgever is het Groenwoningen Fonds dat belegt in duurzame en energiezuinige huurwoningen in Nederland. Het fonds is een door de overheid aangewezen fiscaal groenfonds. Dit houdt in dat beleggers een fiscaal voordeel in de inkomstenbelasting kunnen genieten en worden vrijgesteld van de vermogensrendements¬heffing. Beheerder van het fonds is Credit Linked Beheer B.V., een vergunninghoudend beheerder van beleggingsinstellingen. De huizen van MorgenWonen zijn gebouwd op een milieubewuste en zuinige omgang met energie. Dit gaat zomer en winter samen met een comfortabel en gezond binnenklimaat. Hiervoor is het concept MorgenWonergie® ontwikkeld, dat onder meer de principes van de Trias Energetica volgt: beperk het energieverbruik zoveel mogelijk, gebruik duurzame energie en dring het verbruik van fossiele grondstoffen zover mogelijk terug. MorgenWonergie® realiseert dit buitengewoon goed, met toepassing van de modernste inzichten en technieken. Met als resultaat: een EPC van 0 of lager, minder energieverbruik, minder CO2-uitstoot. Bewoners profiteren maximaal van de voordelen van MorgenWonergie®. De woning levert zoveel energie op dat een gezin dat bewust met energie omgaat, geen energiekosten hoeft te hebben. De energiemonitor en de slimme meter geven de bewoners inzicht in het energieverbruik. MorgenWonergie werkt als een belbundel, als de geboden hoeveelheid energie niet wordt overschreden zijn er geen energiekosten. Wordt deze wel overschreden betaalt de bewoner alleen de extra afgenomen energie. De bouw van de woningen en appartementen in Park Harga is in handen van VolkerWessels ondernemingen Boele & van Eesteren en Kroon & de Koning. WSP Infra is verantwoordelijk voor de infrastructurele werkzaamheden op Park Harga.